Iy Asta Kaftukiyb

                   Iy

              Iy

Iy inchuka há kaftamə.

Iy iiru yeshnta yaabkn há gatsnamə.

Iy shevika qera há kaftamə.

Yaab shevika ishi iy kaafmta, wota ishikn ignta dirisi azqa ishi kimə.