Náta Daana Kyamitə

Araka ooxhaka wosaka íti ankiynta haaskn qaanqa kiyb sirki fyaadika es'kiytə há samnta "Send us your comments or questions" gekiyb bata donqitə

Agegnehu Worku    0917503012    

Meseret Deyisa       0948992690